Titel og Navn:
E-mail adresse:
Distriks gildemester
Victor Birch-Pedersen
Distrikts gildekansler
Kjeld Mikkelsen
Distriks skatmester
Vibeke Christiansen
Distrikts internationale sekretær
Solveig Garsdal
Distrikts uddannelses sekretær
Vakant
 
Spørgsmål eller forslag til siden
Espen Buch Kristensen