Titel og Navn:
E-mail adresse:
Distriks gildemester
Victor Birch-Pedersen
Distrikts gildekansler
Kjeld Mikkelsen
Distriks skatmester
Vibeke Christiansen
Distrikts internationale sekretær
Lone Andersen
Distrikts uddannelses sekretær
Amy Jørgensen
Spørgsmål eller forslag til siden
Espen Buch Kristensen